Tema: PRIPREMA ZA REAKRESITACIJU TESTA SNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE – ONLINE VERZIJA Test OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE ,koji je bio  akreditovan  sa akrestacionim brojem  A 1-2836/16 nije aktivan jer je istekao akreditacioni period. SADA JE U PRIPREMI Detaljnije