Mesečna arhiva:: March 2018

PRELOMI VRATA BUTNE KOSTI – ONLINE TEST

U januarskom akreditacionom periodu akreditovan je on line test sa brojem    Д-1-159/18 broj odluke    153-02-3942/2017-01) u januarskom roku 2018. godine. Akreditacija vazi do  05.03.2019. TEST PRELOM VRATA BUTNE KOSTI Akreditovan je za zdravstvene tehničare i medicinske sestre ima 50 pitanja i nosi 5 poena za testirane i 7 za autora testa. Da Detaljnije

SADRŽAJ TESTA

Kratki podaci o sadržaju testa Još početkom prošlog veka, ukazano je na značaj i težinu preloma vrata butne kosti. Objašnjeno je da je u pitanju gubitak krvnog dotoka u proksimalni okrajak prlomlјene kosti. Lečenjem takovog preloma postiže se najčešće fibrozni spoj, pa se bolnost  i hramanje održavaju godinama. Operativno lečenje metodom unutrašnje Detaljnije