Mesečna arhiva:: November 2018

OSNOVNE ČINJENICE O BOLU SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE

OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE je On line test  akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018 godine . Akreditacioni broj  A-1-1176/18 MB 28128819 TEST OSNOVNE ČINJENICE O BOLU SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE Test je akreditovan lekare stomatologe farmaceute biohemičare i važi do 21.05.2019 Detaljnije

MEDICINSKI ASPEKTI STRESA I ZLOSTAVLJANJA NA RADNOM MESTU

MEDICINSKI ASPEKTI STRESA I ZLOSTAVLJANJA NA RADNOM MESTU je online test  akreditivan odlukom zdravstveog saveta br : 153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1176/18 , matični broj 28128819. Test je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa. Akreditacija Detaljnije

KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA – NAPREDNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA

Online test je akreditoavan os strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br br: 153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1178/18, matični broj 28128819. Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa. Akreditacija važi do 21.05.201 godine Detaljnije