KME – Osnovne činjenice o bolu i njegovoj terapiji sa primerima iz kliničke prakse REAKREDITACIJA

Tema:

PRIPREMA ZA REAKRESITACIJU TESTA SNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE – ONLINE VERZIJA

Test OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE ,koji je bio  akreditovan  sa akrestacionim brojem  A 1-2836/16 nije aktivan jer je istekao akreditacioni period.

SADA JE U PRIPREMI REAKREDITACIJA ISTOG TESTA U ONLINE VERZIJI

INFORMACIJE O PRETHODNOM TESTU

Autor testa je bio:
dr Bratislav Branković

Ciljna grupa – akreditovano za:
lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare

Broj bodova: 5 za polaznike, 7 za autora
Ukupan broj pitanja na testu: 55
Trajanje online testa: 6 sati

Vrsta edukacije: TEST

Termini za polaganje testa:
TERMIN PRVOG POLAGANJA 22,12,2016 GODINE

adresa MAŠINSKA KOLA NIŠ, ŠUMADIJSKA 1A NIŠ

početak polaganja u 15h i 30 min

Pre polaganja testa potebno je pruzeti literaturu sa ovde  


 

Za članove udruženja za lečenje bola KONSTANTIN test je besplatan. Za ostale kotizacija je 2000 rsd

kotizaciju uplatiti na žiroračun udruženja : 205-202244-91 ;  PIB 108326058 . Podatke o uplati (skeniranu uplatnicu poslati na  Email: u.l.b.konstantin@gmail.com .

Literatura za spremanje online testa

Literaturu možete preuzeti ovde

ОСНОВНЕ-ЧИНЈЕНИЦЕ-О-БОЛУ-И-ЊЕГОВОЈ-ТЕРАПИЈИ-СА-ПРИМЕРИМА-ИЗ-КЛИНИЧКЕ-ПРАКСЕ-текст.pdf

acpa_resource_guide_2016

bol_brosura

Farmakoterapija-bola-Prof-dr-Sonja-Vuckovic

TEST NIJE VIŠE AKTIVAN JER JE IZAŠAO AKREDITACIONI ROK

 

U PRIPREMI JE REAKREDITACIJA ONLINE TESTA OSNOVNE ČINJENICE O BOLU SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE U ONLINE VERZIJI