ulbk-logo

O NAMA

Udruženje za lečenje bola KONSTATNIN je osnovano krajem 2013 godine sa vizijom da unapredi terapiju akutnog, hroničnog i malignog bola stvoranjem širokog front za lečenje bola koji obuhvata zdravstvene radnike različitog profila: lekare različitih specijalizacija lekare opšte medicine, medicinske tehničare, fizioterapeute; psihologe, sociologe, radne terapeute, akupunkturologe i druge alternativne terapeute kao i sve one koji se bave lečenjem bola.
Stres je danas deo svakodnevice, nešto što se u savremenom načinu života ne može izbeći. Postoje, međutim, načini i tehnike da se stres smanji ili kontroliše. Vizija udruženja je da se protiv stresa bori kroz izradu antistres programa i druge oblike organizovanja i planiranja.
Ideja je da se bol sagleda iz više uglova i da se na bol deluje istovremeno sa više strana i na više načina kako bi krajnji rezultat bio što bolji, a sporedni ili neželjeni efekti što manji uz najprihvatkjiviju cenu lečenja
Edukacija ljudi koji pate od bola je poželjna i neophodna radi poboljšanja njihovog kvaliteta života. Njihovo aktivno učešće u spostvenom lečenju skraćuje vreme lečenja i popvećava kvalitet lečenja. Korekcija režima života i usvajanje novih modela ponašanja smanjuje mogućnost vraćanja bola i/ili produžava periode bez bola
Poboljšanje kvaliteta života ljudi uopšte kroz preveciju (sprečavanje) nastanka bolesti, antistres programe, kvalitetno lečenje i sprečavanje recidiva (ponavljanja) je takođe ono čime udruženje želi da se aktivno bavi.

CILJEVI UDRUŽENJA su određenj statutom…
brojac poseta
jeftin web hosting